Back to homepage

Tag "финн-угор дунне"

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн исполкомез ортчиз

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн исполкомез ортчиз

🕔08:21, 16.Сен 2015

Отын бадӟым ужпумъёс эскеремын вал. Кенешон 2 час ӵоже кыстӥськиз ке но, мӧзмыны маза ӧй вал. Нырысь ик кыл сётэмын вал филология наукаосъя тодосчилы, ас вакытаз «Удмурт Кенешлэн» вице-президентэз луыса ужам муртлы Галина Шушаковалы. Солэн кивалтэмез улсын кыкетӥ арзэ ни улонэ

Read Full Article
Шоркар усьтӥськоз

Шоркар усьтӥськоз
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

🕔16:27, 23.Янв 2014

28-тӥ толшоре Шаркан ёросысь Быгы гуртын «Быгы — фин-угор дуннеысь лулчеберетъя шоркар» фестиваль усьтӥськоз. Фин-угор шоркарез кылдытонъя проект кутскемын вал 2013-тӥ арын март толэзе. Ӵошатскись поселениос куспын вормизы быгыос, туэ соослы быдэс ар ӵоже пӧртэм ужрадъёс дасяны ӟеч луонлыкъёс кылдытэмын.

Read Full Article
Крезьёсты кылзозы Петыркарын но Кузонын

Крезьёсты кылзозы Петыркарын но Кузонын

🕔18:43, 16.Авг 2012

17 – 20-тӥ гудырикошконэ Ленинград улосвылын но Петыркарын пичи лыдъем финн-угор но самоди калыкъёслэн калык творчествоя II фестивальзы ортчоз. Туэ та фестивале Юкаменск ёросысь «Лампачей» бесерман калык ансамбль пыриське. Шамардан гуртысь коллектив кылдӥз ини 1978 арын, али соин кивалтэ Феликс

Read Full Article