Back to homepage

Tag "Иж"

ӵуказе нуналлы оскыса

🕔08:40, 5.Окт 2011

30-тӥ сентябре Ижысь Дун-чылкыт Михаиллэн собораз «Удмурт кенеш» Удмурт нылкышно кенеш огазеяськонъёс, черк, Удмурт кун университетысь фин-угор центр ортчытӥзы дун-чылкыт Надеждалы, Вералы но Любовьлы, озьы ик соослэн анайзылы Софиялы сӥзем ужрад. Нырысьсэ таӵе пумиськон ортчиз вал кылем арын. Удмуртъёс отчы

Read Full Article