Пулы кулэ адями

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 24 ноября, 2021 09:47

Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртысь Николай Соколов кибашлы луэменыз гуртоосты но, татчы вуылӥсь куноосты но паймытъя. Пулэсь вӧлэм арбериосыз лыдъянтэм-чотантэм. Уноез утисько гуртысь музеязы.

Уробо, ӝӧк, диван, оброс сэрег, ӟус, шкаф, ӝажы, вышкы… Мар но лэсьтэмез ӧвӧл Колягайлэн 83 ар ӵоже улытозяз. Калыклы гур но сюосын пуктылӥз, эстэмзылы быдэ адямиос тау карыса малпаллязы сое.

— Табере коркась гуръёсты кыре поттыны тыршо ни, тросэз, мода сьӧры уйиськыса, гуръёслэсь куштӥсько. Нош гуртэк юртъер сюлэмтэк кыле кадь. Газ плита солэсь шунытсэ нокызьы но уз вошты, — шуэ Колягай.

Аслаз юртъер пушказ ваньмыз сямен ас киыныз лэсьтэмын. Магазинысь басьяськыны ӧй туртты, шуэ. Корка пушкы трос арбери кулэ ӧвӧл — люкыт луэ, пе. Котькуд ӝӧк-пуконэз но шкафез, пужыятэм кадь, туж чебер вӧлэмын.

Пичи Пурга ёросысь Баграш-Биграысь кибашлы
Николай Соколов. Туспуктӥз Елена Сараматова.

— Пичи дыръям ик эстӥськыны пу пыртӥсько но котькуд писэз кутэмелы быдэ малпасько вал: мар меда талэсь лэсьтыны луысал, — тодаз вае Николай Павлович. — Со писъёсты уйвӧтам но адӟисько вал. Тӥр, пурт киям кутӥ, вӧлыны кутски. Али магазинысь оломар но шедьтыны луэ ни. Нош ми будон вакытэ шудонъёс но ӧй вал. Со ик луиз кадь машинаос, животъёс лэсьтыны кутскеме. Озьы пуэз «арам» карыны ӧдъяй. Огзэ лэсьтӥськод ке, мукетсэ но лэсьтэм потыны кутске. Пуэн ужаны кыӵе ке талант но мыл потэм кулэ, дыр. Пу ачиз вера, мар солэсь лэсьтыны луоно, нош мар нокызьы но уз пӧрмы. Солэн аслаз лулыз.

Быгатонлыкъёссэ адӟыса ик, Колягаез колхоз мастерское ӧтизы. Татын со хозяйстволы мар но ӧз лэсьтылы! Начальстволы ворттылыны тарантас но пӧрмытъяз, ужаны уробоос но дӧдьыос шуккылӥз. Соку таӵе пӧртэм машинаос но ӧй вал ук ай, нош висъяськем потэ. Соин ик котькуд лэсьтэм «техникаме» кондовой но чебер карыны турттылӥ, шуэ удмурт воргорон. Етӥн сэстонлы, вуколы тӥрлык но ваньзэ ас киыныз вӧлылӥз, котькуд ёззэ (детальзэ) рос-прос малпаса.

Азьвыл ужамъёссэ малпаса но, 2015-тӥ арын Колягай шуиз: ӝоген мар со тарантас, етӥн сэстон, вӧй шуккон тодӥсь уз луы ни, быгатыкум вань вашкала арбериосты макет выллем лэсьто — кие кутымон мед луозы. Тол кус­пын ваньзэ бичаз. Зэм, соосты макет но уд шуы: котькуд тӥрлыкын, техникаын вань ёзъёсыз зэмос улонын кадь вандылэмын. Ваньзэ соосты учкыны гуртоос но куноос Колягай доры дыртылӥзы.

— Калык адӟыны лыктэ. Пыртӥсько, поттӥсько — акыльтӥсько. Бускельёслэсь но умой ӧй вал ни, юр-яр каро, огыр-бугыр ветло шуыса. 2018-тӥ арын гуртамы музей усьтӥмы. Ачим но юртсэ сэзъяны юрттӥськи. Вань арбериосме отчы нуизы. Мон соослы табере кузё ӧвӧл ни. Соос быдэс гуртлэн данъяськонэз луизы. Экспонатъёс шоры сямен учкыны табере пичиез но, бадӟымез но музее дыртэ. Мед учкозы, оло, кинлэн ке пуэн вырыны мылкыдыз ӝутӥськоз. Пулы но адями кулэ.

Елена Сараматова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 24 ноября, 2021 09:47