Сюрес возьматоз Шунды-Мумы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 4 июня, 2021 10:41

Ижысь Космонавъёслэн паркысьтызы «Эшъяськон садэ» пуктэмын пулэсь «Шунды-мумы» скульптура. Удмуртъёслэн азбарзы табере кыдёкысен адӟиське, ӵуж тылсиосыныз пазяськыса, кужым сётэ.

Вань сыӵе легенда: вашкала дыръёсы Шунды ас валамезъя улэм-вылэм: я Музъем-Мумылэсь кыдёке палэнскылэм — музъем кынмылэм, я укыр матэ кариськылэм — йӧос шуналлям, музъем вуэн тырмылэм. Соку Музъем-мумы вазиськем Шунды-Мумылы, эрказ пизэ кияз кутыны курыса. Озьы Шунды-Мумы пиезлы сюрес возьматэм, со дырысен шунды огвакытэ ӝужа но пуксе — сюрессэ уг ыштылы. Удмуртъёслэн вашкала шайёсысьтызы археологъёс ӵемысь шедьтыло киоссэ выллань ӝутыса шундыез возись нылкышноез возьматӥсь чеберъяськон арбериосты.

Озьы «Эшъяськон садысь» удмурт азбаре юнме шорысь та скульптура пуктэмын ӧвӧл. Талы кичӧлтонэн потӥз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова. Ассэ скульптураез лэсьтӥзы Алнашысь киужъёсъя юртын — солэн авторез луэ ӵапак та юртлэн кивалтӥсез Иван Печников. Нош вӧлӥз скульптураез та юртысь ик кибашлы Виталий Лермонтов.

— Та уж борды апрель пумын кутски вал, — шуэ со. — Шунды-Мумылэн ӝуждалаез 2 метр но 30 сантиметр луиз, подиумез 1 метр но 20 сантиметр ӝужда, пасьталаез 80 сантимерт пала. Со зӧкта пужым сётӥзы Ӧркагурт пилорамаысь. Шунды-Мумы борды ӟусъёс юнматӥм на — удмурт азбаре кожылӥсьёс со вылын шутэтскыны, туспуксьыны мед быгатозы.

Скульптураез чаклам интые пуктӥзы но выльдэм азбарлы нырысь ик шумпотӥзы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Ижысь Индустриальной ёросысьтыз кенешчиос. Кичӧлтӥсьсы Галина Эскендерова шуэ: ӟеч уж лэсьтыны дась луисьёс удмуртъёсмы пӧлын ӧжыт ӧвӧл. Кылсярысь, скульптураез лэсьтэм сяна вайыны но кулэ вал — пумит ӧз луы Алнашысь ик ужбергатӥсь Александр Кошкин. Та паркын ужа Алнашысь удмурт нылкышно Галина Майкова — азбарамы со вазенгес мерттӥз ини италмас сяськаос. Ваньмыз лэсьтӥське дунтэк, мылкыд вылын. Азьланезлы но малпанъёс вань на. Кылсярысь, татын, пе, мед жильыртоз на вылэм ошмес — оло, сое но лэсьтыны юрттӥсьёс шедёзы?

Вераны кулэ: Ксмонавтъёслэн парказы «Эшъяськон сад» усьтэмын Президент грант чотын 2019-тӥ арын. Отчы асьслэсь азбаръёссэс усьтыны дэмамын шаерысьтымы калык огазеяськонъсылы. Паркысь валтӥсь специалист Светлана Ермакова верамъя, та вакытлы 13 азбаръёс усьтэмын, выль но выль экспозициос ялан кылдо. Удмурт сэрег — тужгес адскымон азбаръёс пӧлын. «Эшъяськон садысь» калык уг бырылы, ӵемысь татчы эсскурсиосы быдэс классъёсын, группаосын ветло нылпиос, шутэскыны вуыло семьяос.

Элина Васильева

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 4 июня, 2021 10:41