1-тӥ — 7-тӥ южтолэзь

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 марта, 2021 09:36

Така.

Мае ке дунозэ басьтоды, со понна пунэме пыроно луоз, дыр. Но тӥ чик уд жалялэ, та арбери сярысь кемалась малпаськиськоды вал ини, со тӥлесьтыд но, семьядылэсь но улондэс кап­чиятоз. Арня пумын вань ӵыжы-выжыостэс, эшъёстэс люкалоды, дырдэс шулдыр ортчытоды.

Ош.

Таяз арняе тӥледлы бадӟым уждун сӥзёзы, но сое басьтон понна мукет городэ яке гуртэ ужаны ветлоно луоз. Тӥледлы та малпан туж ик уз кельшы. Семьяеныды дырдэс туж шулдыр ортчытоды, ог-огдэс гажаса, валаса улоды.

Кыктоос.

Ужды сярысь арнялы ке но вунэтэ, тазалыкты сярысь сюлмаське, дырдэс яратоно адямидылы сӥзе. Та вакыт юрттоз валаны, зэм ик-а вӧзады оскымон мурт. Тросгес ветлэ ужрадъёсы, ульчае калгыны поталэ, кезьытъёслэсь эн кышкалэ.

Кисло-кусло.

Арняды дышем сямен ортчоз, номыр вылез тӥледыз уг возьма. Озьы ке но тӥ асьтэ кужыменыды быгатӥськоды улондэс яркытгес карыны. Кузпалэныды ӵош асьтэлы шулдыръяськон малпалоды. Кемалась вунэтэм уждэс быдэстоды, оло, юртъер котырдэс тупатъялоды.

Лев.

Трос ужалоды. Малпалоды, ваньзэ асьтэ коже быдэстыны быгатоды шуыса, но тӥ янгышалоды, соин ик эн возьдаське ӵош ужась эшъёстылэсь юрттэт курыны, ваче ужды пайдаёгес луоз. Шутэтскон нуналъёсы дырдэс семьяеныды ортчытэ.

Нылмурт.

Дыр вуиз асьтэлы тросгес саклык висъяны. Маин кемалась выремды потэ вал, со борды кутске. Ветлэ парикмахерское, выль дӥсь басьтэ. Кулэтэмез сярысь эн сюлмаське. Кузь сюрес вылэ потонлэсь возиське.

Весъёс.

Выль адямиен тодматскоды, со тӥлесьтыд трослы егит луоз, но малпанъёсты туж тупалозы. Огкыл шедьтыса, бадӟым уж борды басьтӥськоды, со тӥледлы но, котырысьтыды адямиослы но пайда ваёз. Шутэтсконэз тодытэк ужады ке но, мылкыдды котькуд нунал бурдъяськемын луоз.

Скорпион.

Вань чаклам ужъёстэс быдэстыса уд вуттэ, мукет арнялы кельтоды. Со тӥлесьтыд мылкыддэс куашкатоз. Яратоно адямиеныды трос споръяськоды — кусыптэс лекъяськытэк тупатыны тырше. Кизилиос оскыто: матысь дыре ваньмыз тупатскоз.

Ыбылӥськись.

Егит вакытысьтыды эшъёстэс тодады ваёды, соосын пумиськемды потоз. Тӥляд трос кужымды выль проектъёс борды басьтӥськыны, соос пӧлысь быръе кулэзэ гинэ, юнме эн пазяське. Ӟеч уждунлы шумпотоды, сое быдтыны эн дыртэ — люкалэ.

Сюро кеч.

Арняды огыр-бугыр луоз. Семья кусыпъёстэс тупатыны выроды, ужады секыт юанъёсты сэрттоды-пертчоды. Тыршиды ке, вань шуг-секытъёсты вормоды, но катьты быроз, жуммоды. Соин ик шутэтскон нуналъёстэс гань-гань ортчытэ.

Ву кисьтась.

Весь кытчы ке дыртоды. Йы­­рады трос малпанъёс пӧзёзы, соосты соку ик улонэ пыӵатыны ӧдъ­ялоды. Трос юрттоды эшъёстылы, анай-атайёстылы. Уждунды шумпоттоз. Шутэтскон нуналъёстэс яратоно адямиеныды ортчытэ.

Чорыгъёс.

Тӥляд таяз арняе трос сюл­мась­конъёсты лу­­озы. Квар­тира яке корка басьтон ся­­­­­рысь малпаськоды, ӵыжы-выжыостылэсь нимаз улэмды потоз. Матысь адямиосты сое валалозы. Ужады ваньмыз сокем вольыт уз луы.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 марта, 2021 09:36