Кизилиос верало: 12-тӥ — 18-тӥ коньывуон

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 октября, 2020 15:56

Така.

Таяз арняе мылкыдды ялан вошъяськоз. Выль вормонъёс басьтоды, отын ик маке понна кыл кы­лоды. Тросгес шутэтске, ӵыжы-выжыосыныды пумиськылэ, соослэн сюлмаськытӥсь ужпумъёссы вань, дыр, — дэмен сэрттӥды ке, вань­дылы капчигес луоз. Ваньмон дыръяды гуртады утялтӥське.

Ош.

Нокытчы эн дыртэ, адямиосын эн керетэ. Соку котькуд нуналды шумпотон ваёз. Кузпалэныды одӥг кыл уд шедьтӥське, солы люкетыса ветлытозь, ас ужъ­ёсыныды выре. Шутэтскон нуналъёсы малпамтэ шорысь куное вуозы ӵош дышетскем эшъёсты.

Кыктоос.

Кема ужамды бере шутэтскыны кулэ ни. Чыры-пыры ужъёс мылкыддэс куашкатозы, эшъ­ёсты понна ужано луоды. Дыртытэк, керӟегъяськытэк но ваньзэ лэсьтыса вуоды. Саклыктэс эн ыштэ, сюрес вылэ потэмдылэсь азьло тазалыктэс эскере.

Кисло-кусло. Мар малпады, ваньзэ капчиен быдэстоды, умой пала воштӥськонъёс витё. Тросгес саклык висъялэ асьтэлы, семьядылы. Командировкае потоно яке кыдёкын улӥсь ӵыжы-выжыосты доры ветлоно луоз. Коньдон люкалэ, кияды шедиз ке, сое тус-тас эн каре.

Лев.

Ватыса возем быгатонлыкъ­ёстэс калык азе поттыны ӵапак дырыз. Эшъ­ёстылы вань сюлэмдэс усьтыны эн дыртэ — пыд пуктӥсьёс шедёзы. Яратоно адямиеныды небытгес луэ, куд-ог дыръя кузяз но ветлӥды ке, умой луоз.

Нылмурт.

Одӥг интыяды пукыса жадиды ке, мукет интые кошкыны быгатоды. Сыӵе дыръя одно ик шуоно: ма лэсьтӥське, ваньмыз умойлы. Пятница кемалы вунонтэм кылёз. Огназы улӥсьёс выль туган шедьтозы. Шутэтскон нуналъёсы кылдэм сюлмаськонъёстэс сэрттоно-пертчоно луоз.

Весъёс.

Ваньзэ умой быдэстӥсь­коды, эшъёстылы юрттӥськиськоды, но ужъёсты уг мыно. Вань верамъёсты сюлмады бась­тӥськоды, тросгес серекъяны тырше. Арня пумын ватсаса коньдон басьтоды, оло, кин ке тӥледлы азьвыл пунэмаськемзэ берыктоз.

Скорпион.

Ялан кытчы ке дыртӥськоды, документъёс­тэс эскерыны эн вунэтэ. Ужа­ды керетэмды потоз — чидасьгес луэ. Матысь тодмоосты яке ӵыжы-выжыосты юрттэтлы кулэясько, дырды туж ичи ке но, ветлыны тырше. Со понна арня пумын шумпотымон ивор басьтоды.

Ыбылӥськись. Мултэс зульы­ны яра­тӥсь­коды, мае кы­­лӥськоды, ваньзэ калыке шараяськоды. Куке со асьтэлы ик уродэн берытскоз. Арня шорын ужады валамтэос кылдозы, кылдэс верады ке, эшъёсыныды кематэк уд тупалэ. Арня пумын дӥсьтыса басьтӥське выль ужъёс борды, эшъёсты но юрттозы.

Сюро кеч.

Эшъёстэс ӟеч ужаменыды паймытоды. Калык азьын луоды, тросгес коньдон басьтоды. Дорады гинэ валасез уз луы, кузпалдылэн керетэмез потоз. Тросгес чебер кылъёс вералэ, ческыт сиёнэн куноятэ, соку ваньмыз умой луоз.

Ву кисьтась.

Ужъёсты трос, сюлмаськонъёсты вамышлы быдэ, эшшо азьвыл туганды йырдэс поромытоз на. Верамдылэсь азьло малпаське, маке ӧз кельшы ке, соку ик керетон пурӟоз. Выль эшъёсты кылдозы, коньдон но сётозы, ужъёстэс но радъяны юрттозы.

Чорыгъёс.

Огвыллем ужаса, жади­ды ке, шутэтске яке уждэс воштэ. Куаретӥсьёс луозы — мылкыддэс эн куашкатэ, керетон эн ӝутэ. Арня пумын ӟеч уксё басьтоды. Эшъёстэс курланы эн дыртэ, соос ик ӟеч уж лэсьтыны юрттозы. Шутэтскон нуналъёсы вуж тугандэс пумиталоды.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 октября, 2020 15:56