«Куара» огинысь егитъёс удмурт анай-атайёс понна «Ныло-пиё» подкаст гожъяло

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 5 июня, 2020 11:50
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93
Updated

Берло дыре егитъёс мыло-кыдо кылзо подкастъёсты. Со туж усто но капчи формат: кылзыны луэ, пиналэз изьыны выдтыку, машинаын мыныку, выж яке посуда миськыку.

Подкастлэн ӟеч палыз: нокин но номырлы уг дышеты. Вераськисьёс асьсэ улонзы вылын мадё шуге-леке вуэмзэс, вормонъёссэс но шумпотонъёссэс.

«Куара» огинысь егитъёс удмурт анай-атайёс понна сюлмаськизы, «Ныло-пиё» подкаст кылдытыса. Та проектэз быдэсъяны коньдон висъяз Удмуртиысь Нациосын ужан политикая министерство.

— Мукет проектъёсмес чакласа, валамы: удмурт анайёс туж шаплыесь, соос дасесь котькыӵе удысын асьсэды эскерыны, визь-кенеш сётыны. Соин анайёс понна маке выльзэ лэсьтэм потӥз, — шуэ «Ныло-пиё» подкаст кылдытонъя проектлэн авторез Наталья Шулакова.

Наталья дышетскемезъя журналист но психолог. Кузпалыныз ӵош 2 нылъёссэс будэто.

Натальялы подкастэз нуыны юрттэ «Удмурт дунне» газетысь журналист, трос нылпиё анай Алёна Ионина (Скворцова). Со шуэ:

— Дырын-дырын мон асме йырйыны яратӥсько: мон алама анай, дыр: нылпиосы вормытъясько ке, ачим пазяськыны ӧдъясько. Сыӵе дыръя кутскисько психологъёслэсь книгаоссэс бугыръяны. 3 нылпи вайыса, мон паймемысь уг дугдӥськы: макем ваньмыз пиналъёсы пӧртэмесь, кызьы но соос милемыз уг куасалто. Соин таӵе проектэ ӧтёнлэсь нырысь кушетски вал: мар выльзэ вераны быгато кадь? Собере шумпотӥ: иське, трос нылпиё анай шоры уг учко, со сиён пӧрась но пумтэм утялскись гинэ шуыса, солэн пинал будэтонъя тодон-валанэз мукет адямиослы но тунсыко луэ.

Туспуктэм: "Куара" огинлэн "ВКонтакте" бамысьтыз"
Подкаст гожтон
Туспуктэм: «Куара» огинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз»

Кыӵе ужпумъёс тунсыко удмурт мумы-бубыослы? Подкаст дасясьёс тае тодӥзы, юалляськон ортчытыса. Озьы кенешыны басьтӥськозы кӧня ке темаосъя: «Ява! Кызьы нылпиосты юрттӥськыны дышетоно», «Гаджетъёс но мумы-бубыос. Кин кинэ вормоз?», «Уг яра! Мар карыны ум лэзиське нылпиосмес» но мукет. Кылсярысь, нырысетӥ вераськон «Дас пол верай ни…» сӥземын вал керӟегъяськонлы. Ку анай ассэ гань-гань шӧдэ? Кызьы быгатоно сэректытэк улыны?

Та ужпумъя Наташалы но Алёналы асьсэлэсь улонысь учыръёссэс мадизы трос нылпиё анай, дышетӥсь Наталья Дмитриева но тодмо кырӟась, егит анай Светлана Ручкина.

— Азьло гань-ганьгес вал улон. Кышномуртлэн нырысетӥ интыын вал семьяез. Али котькытысь адӟиськод: нылкышно — со анай но, бизнесвумен но, сиён пӧрась но. Кызьы со ваньзэ лэсьтыны вуттэ? Нош мон? Мон огшоры анай?! Сыӵе дыръя туж секыт аслэсьтыд эмоциостэ пушкад зӥбломытыны, нош керӟегъ-
яськон нылпи вылэ выже, — мылкыдзэ вера Светлана Ручкина.

Нылпиос бӧрдэмысь но, шаянтэмысь но ӧз дугдэ, уз но дугдэ. Нош учёнойёс но психологъёс вылысьтыз вылаз сямен дэмлало: соосты тышкаськыны, черекъяны, чапкыны уг яра. Нош анай-атайёслэн табере керӟегъяськыны правозы но ӧвӧл шат?

— Мон нылпиосылы валэктӥсько: малы тышкаськисько, керетӥсько, бӧрдӥсько. 2-3 аресъем нылпиос валало ни, малы озьы луиз шуыса. Но ачим буйгаме бере одно ик нылпиосылы «вождэ эн вай» шуисько яке огшоры ӟыгыръясько-чупасько гинэ, — ватса Наталья Дмитриева.

Подкастын вань покчи экспертъёс но. Нылпиос верало, мар понна соосты тышкасько мумы-бубыоссы, кызьы дунъяло.

Тодосчиос верамъя, сыӵе учыръёсы анай-атайлэн керӟегъяськонэз ог 7 секунд кыстӥське, укыр вожпотыкуз — 90 секунд. Кызьы быгатоно та дыр ӵоже чиданы но астэ кияд возьыны? Удмурт анайёслэн керӟегъяськонзэс зӥбломытыны асьсэлэн амалъёссы вань. Кин ке 10-озь лыдъя, мукетыз ву юыны кошке, 3-тӥез комнатаысь потэ. «Ныло-пиё» подкастлэн нырысетӥ выпускез кылзӥсьёс доры вуиз ни. Сое шедьтыны луоз castbox.fm, soundcloud.com но ApplePpodcasts приложениосысь.

________

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 5 июня, 2020 11:50 Updated