1 музъем вылын 2 корка. Музъемен но лэсьтӥськонэн герӟаськем юанъёслы валэктонъёс

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 июня, 2018 15:00
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93
Updated

Валэктэ Удмуртиысь Кадастръя палатаысь
юристъёслэн ёзэнызы кивалтӥсь Наталья Дергачева

Документын но улонын пӧртэм ке

Одӥг участок вылэ 2 корка пуктыны яра меда? Газ кыскыку, коммуникациос лэсьтыку, коркаосты ас вылэ гожтыку, шуг-секытъёс уз кылдэ-а? Луоз-а азьланяз музъем кесэгез кыклы люкыны?

Людмила Ф.

Алнаш черкогурт

Одӥг участок вылэ 2 нимаз корка пуктыны закон уг алы. Огзэ чаклано: юртъёс ӝутыку, лэсьтӥськонъя куронъёсты тӥяны уг яра, учконо, коркаос ог-огзылы медаз люкетэ, укноосы тырмыт югыт мед пыроз шуыса но мукетсэ. Бускельёсын но керетонъёс медаз пуроме. Соин ик пуктӥськыны кутскемлэсь азьвыл музъем кузёлы одно ик вазиськоно интыысь администрацие. Отын пуктӥськыны разрешение куроно, проектъя огкылэ вуоно. Сотэк лэсьтэм юртты асьтэ мылкыддыя ӝутэм объектлы пӧрмыны быгатоз. Сыӵе дыръя сое куашкатыны косыны быгатозы.

Куддыр озьы но луэ: участок вылын документъёсъя одӥг корка гинэ пусъемын, нош зэмос улонын отын 2 корка сылэ. Та законэз тӥян лыдъяське. Пуктӥськыны разрешение басьтыны кулэ угось лэсьтӥськонэз мытэмлэсь азьвыл ик. Лушкем юрт пуктӥсьёслэсь ужзэс куспетӥ дугдытыны яке ӝутэм юртсэс сэрттыны быгатозы. Зэм, лушкем ӝутэм юртэз ас вылэ гожтон вылысь вазиськыны луэ судэ но. Юртэз асваньбуре пыртон понна кулэ музъемлэн кузёез луыны. Со пумысен документъёсты кияды мед луозы. Со сяна, юрт тупатэм куронъёсъя ӝутэмын медло, нокинлы улыны медаз люкеты, тазалыклы кышкытлык медаз кылдыты. Куронъёсъя ӝутэм коркаез ас вылэ гожтыны луоз.

Со дыре ик одно чаклано, ма быдӟа музъемды. Котькуд гурт поселениын участоклэн быдӟалаез пӧртэм. Тросаз участокъёслэн быдӟалазы 400 квадрат метр. Участок пичи ке, сое люкыны уг лэзё. Зэм, сыӵе дыръя музъем кузёос куспазы огкыл (соглашение) гожтыны быгато. Кин, кызьы, кыӵе вакытэ со участок вылын кузёяськоз. Ваньзэ тае бумага вылэ пусъёно. Соку огкылэ вуиды вал шуыса возьматӥсь документты кияды луоз. Эчешонъёс кылдыку та юрттоз.

Пролкаез люкон

Бускельмы коркаос вискысь пролкаез капыртӥз ни. Кызьы сое музъем участокез бушатыны косоно?

Владимир И.

Пичи Пурга ёрос

Коркаос вискысь пролкаетӥ (переулок) ваньмыз ветлыны быгато. Сое киултӥсь мурт законэз тӥясь луэ. Сыӵе адямиез административной кыл кутон улэ кыскон вылысь куриськонэн вазиськоно Росреестрлэн Удмуртиысь управленияз. Зэм, вазиськемдылэсь азьвыл тодыны кулэ: зэмен ик-а музъем, кудӥз сярысь тӥ вераськоды, бускельдылэн уг лыдъяськы? Интернет вотэсын Росреестрлэн rosreestr.ru сайтаз границаосты возьматӥсь нимысьтыз карта вань, нимаське со «Публичная кадастровая карта». Отчы пырыса, рос-прос адӟиськоз, кытӥ ортче тӥляд но бускельдылэн участокез, мар карыны лэземын со участокъёсын.

Сюлэмды шуг ке, музъем кусыпъёсын вырись кун инспектор, нимысьтыз лыктыса, участокъёсты учкоз-мерталоз. Бускельды зэмен ик ас мылкыд каремезъя музъемзэ пролка чот паськытатэм ке, солы нимысьтыз предписание гожтозы, югдурез тупатыны дыр сётозы. Ӵемысь — 6 толэзь. Тамында дыр кулэ участоклы документъёс лэсьтон, капыртэм музъемез бушатон понна. Со сяна, бускельды штраф тыроно луоз. Солэн быдӟалаез потэ участоклэн кадастръя дуныз бордысь. Ичиез кадастровой дун 5 сюрс манет лыдъяське.

Кызьы кенерано юртэз?

Трос квартираем ӝужыт коркан улӥсько. Юртмес кенерен котыртыны малпаськомы, мар кароно, со бускельёслы машинаен ортчыны медаз люкеты шуыса?

Дмитрий И.

Иж

Коркалы висъяськись музъемлэсь быдӟалазэ валан вылысь тодыны кулэ: пусъемын-а границаосыз, лэсьтэмын-а межаос, пуктэмын-а кадастръя учётэ? Ваньзэ тае тодон вылысь Росреестрлэн rosreestr.ru сайтысьтыз «Публичная кадастровая карта» ватсэтэ пыроно. Коркалэсь участоксэ шедьтыны луэ кадастровой номеръя яке адресъя. Участоклы межа лэсьтэмын ӧвӧл на ке, озьыен, солэн планэз но карта вылэ пыртэмын уз луы на, нош быдӟалазэ возьматӥсь таблицаын гожтэмын луоз: гожъёсызлэн координатъёсыз ӧвӧл. Таӵе югдурын гожъёссэ рос-прос тодон-шедьтон понна участоклы межа лэсьтоно. Озьыен, вазиськоно кадастръя инженерлы.

Участоклэн межаез лэсьтэмын ке, гожъёсыз рос-прос тодмоесь ке, тӥ асьтэ коже но валаны быгатоды азбарлэсь быдӟалазэ. Суредэз син шоры рос-прос пуктыны юрттоз кадастръя инженер но, лыктыса возьматоз зэмос гожъёссэ.

Коркаез кенерен котыртэмды потэ ке, артэ сылӥсь мукет трос этажъем коркаосын улӥсьёслэсь но правоссэс тӥяны уг яра. Тӥляд коркады котыре ӝутэм кенерен йырин асьсэ доры сюрыны ӧз быгатэ ке, со куронъёсты тӥян луоз. Кенерен сэрен машинаен ортчыны уг луы ке, оло, коркаез быдэсак котыртон сярысь малпанлэсь куштӥськоно? Оло, оглюкетсэ кенератэк ик кельтоно? Сюрес котькинлы усьтэмын медло шуыса, пасен улыны уг кельшы ке, артысь коркаосысь квартира кузёосын валче бадӟым кенеш люкано, отын огкылэ вуоно, мар кароно азьланяз. Кылсярысь, бускельёстылы ӵектыны быгатӥськоды кенере капка лэсьтыны. Котькыӵе решение мед кутоды, но ваньмыз со документъёс вылын гожтэмын луыны кулэ. Со сяна, эн вунэтэ: ӝог юрттэт сётӥсь машинаос, югдурез чакласьёс но тылпу кысӥсьёс корка доры котьку матэктыны мед быгатозы.

Туннэ туж ӵем пумиське таӵе югдур: адямиос машиназылы асьсэ мылкыд каремъя инты лэсьто, сое юбо нергеосын я жильыосын котырто. Со музъем кесэгез киултон — законэз тӥян — луэ. Трос этажъем корка котырысь музъем угось вань собственникъёслэн огъя ваньбурзы лыдъяське.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 июня, 2018 15:00 Updated
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<