Шӧкыч: Семьялы кулэ атас

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 января, 2017 17:05
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93
Updated

Выль ар ӝӧк сьӧрын пукыкумы, Могдос Нина воргоронъёслы сӥзиз: Атаслэн араз, пе, мед чоръялоз атасты, семья кусыпъёсты мед юнмалозы. Тамак кыскыны потӥмы но, Марпа Сеня паймемзэ вераз: одно ик-а, мар-а, пе, атас вордыны кулэ семьяез юнматон понна? Собере, курегъёсмы но ӧвӧл бере, марлы кулэ со чоръясь? Маскарчи ик тон, Сеня, шуыса, гор серектӥмы но вераськонмес мукет ӧре выжтӥмы.

Эктэм-шулдыръяськеммы бере нош ӝӧк сьӧры пуксимы. Марпа Сеня интыысьтыз султӥз но юаз:

— Нина, милям, воргоронъёслэн, всё же тодэммы потэ: одно ик-а атас кулэ, гурт котырын курегъёс ке но ӧвӧл? Та бурдолэсь лумбытэн чоръямзэ пересьёс умоен уг лыдъяло: кин ке шуэ, кулэм муртлы, пе, со. Кудӥз вера, атас озьы кузё луэмез сярысь ялан ивортэ шуыса.

Могдос Нина Сеня доры матэктӥз но, пельпумаз зӥбыса, шуиз:

— Пуксьы, Сеня! Кин ӧз вала сӥзёнме, эшшо верасько: пиосмурт кужымды кемалы мед тырмоз. Валад-а, Сеня?

— Валай, Нина. Таин валче мынам эшшо юанэ кылдӥз. Пиосмуртлэн кужымез данак луиз ке, вуоно арын, атаслэсь адӟем карыса, кӧня кышно возёно? Ӟуски нуллӥсьлэн нормаез 12-20 курег, шуо.

Тае кылыса, Сенялэн Марпа кышноез интыысьтыз султӥз но кузпалзэ гадьтӥз кырмиз:

— Ишь, кытчы куасалтӥз! Родной кышнодэ буйгатыны кужымед мед тырмоз вал!

Марпа Семон чарказэ ӝутӥз но шуиз:

— Семьяын атас кулэ ик вылэм.  Ойдолэ юом со понна, эшъёс!

Николай Трубачев

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 января, 2017 17:05 Updated