Вазиськы, Саша!

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 24 июля, 2013 12:56

Вазиськы, Саша!

А. Семёнова

А. Семёнова

2013-тӥ арын 19-тӥ июле нуназе бере 13 час котырын дорысьтыз кошкиз но ӧз берытскы 1998-тӥ арын вордӥськем Семёнова Александра Сергеевна. Туннэ нуналозь тодмо ӧвӧл, кытын со.

Ӝуждалаез 165 см, мугорыз таза, йырсиез югыт-курень, кузь, «быж» кадь кутэмын. Шораз учкыса, солы 16-18 арес сётыны луэ.

Дӥсяськемын вал: пеймыт-лыз джинсы, нап ӵужалэс-горд блузка яке вож майка, пеймыт мокасинъёс, тӧдьы жилет.

Тӥледлы тодмо ке, кытын али со нылаш луыны быгатэ, ивортэ 02 телефонъя.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 24 июля, 2013 12:56