Выжы калыкъёслэн «Евровидениязы» удмурт кырӟан басьтӥз 3-тӥ инты

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне Апрель 14, 2017 11:11

Саами Ella Marie Hætta Isaksen кырӟасен ӵош.

Конкурсын «Ваньмыз ортче» кырӟанзэ быдэстӥз бавлы удмурт Павел Александров. Норвегиысь Каутокейно карысь сцена вылын вожвылъяськизы 8 выжы калыкъёслэн кырӟасьёссы.

— 3-тӥ инты! 2-тӥ интыозь ӧз тырмы 1 балл. Но мон талы шумпотӥсько, — «Вконтакте» мерлыко бамаз ивортӥз Павел Александров конкурс йылпумъяськем бере.

Конкурсын нырысетӥ инты басьтӥз саами Ella Marie Hætta Isaksen, кыкетӥ луиз Нидерландыысь фриз кылын кырӟась Aafke Zuidersma.

Вераны кулэ, выжы калыкъёслэн «Евровиденизы» нырысьсэ ортчиз 2002-тӥ арын Леуварденын, Норвегиысь Фрисландилэн шоркараз. Та дыр куспын саами кылын кырӟасьёс 4 пол вормылӥзы ни.

УД

Тусупктӥз Павел Александров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне Апрель 14, 2017 11:11